top of page
branding

Księga Identyfikacji Wizualnej (brandbook) dla dewelopera projektów OZE

Opis zadania / wyzwanie:

W związku z rozwojem i wieloma projektami, które wymagały oprawy marketingowej na wielu płaszczyznach, powstała konieczność stworzenia brandbooka marki. Wyzwanie polegało na stworzeniu spójnej identyfikacji grupy z zachowaniem charakterystyki spółek do niej należących. Wyzwaniem było również wypracowanie idei, wartości i hasła przewodniego (claimu) do stosowania w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. 

 

Celem było stworzenie klarownych i spójnych wytycznych dla wszystkich projektów marketingowych – materiałów brandingowych, drukowanych i do komunikacji online, a w efekcie skuteczne budowanie marki.

Jak działaliśmy?

Na pierwszym etapie, przeprowadziliśmy wywiady z kluczowymi osobami w spółkach (na różnych szczeblach), przeprowadziliśmy analizę konkurencji, a także wizerunku grupy. Wnioski z zebranych informacji pozwoliły nam zarekomendować wspólną identyfikację wizualną: spójną, nowoczesną, oddającą silny charakter grupy. Na tej podstawie stworzyliśmy konkretne projekty materiałów marketingowych.

 

Jaki był efekt prac?

Brandbook - obszerny i szczegółowy system identyfikacji wizualnej:

  • Księgę znaku (wytyczne wykorzystywania z określeniem teł i pól ochronnych, kolory do komunikacji, wyróżniki)

  • Księga identyfikacji

  • Materiały firmowe (w tym projekty strony www, szablon prezentacji, papier firmowy, stopka e-mail, oznakowanie aut, odzieży, gadżetów itp.)

bottom of page